Inštalácia

Technologický postup montáže Profilitových stien

Pri montáži profilitových konštrukcií, musí byť zabezpečená konštatná okolitá teplota vyššia ako + 5°C.

Pred začatím montáže konštrukcií je potrebné overiť si horizontálnosť a vertikálnost štruktúr, o ktoré sa bude opierať stena.

Hliníková konštrukcia do ktorej sa bude vkladať samotne sklo sa nareže na požadované dĺžky a kotvy sa každých 40 cm do okolitej konštrukcie.

Po kompletnom zhotovený rámu sa povkladajú v hornej a spodnej časti plastové dilatačne prvky, ktoré nám zabezpečujú,
aby nikdy nedošlo ku styku sklo /AL konštrukcia.

Sklo sa nareže na požadovane dĺžky a vkladá sa do rámu buď ako jednoduché zasklenie tj sklo iba z jednej strany alebo dvojíte zasklenie ktoré je najčastejšie používané .

Na konci steny sa koncové skla zarezávajú presne na požadovanú dĺžku aby sme stenu kompletne uzavreli.

Keď máme osadené zasklenie prichádzame k záveru a to je silikonovanie transparentným UV stabilným tmelom. Pozor silikónujú
sa všetky spoje aby sme zamedzili prístupu hmyzu, vody a nečistôt ako z vnútra tak aj z vonku profilitovej konštrukcie.

Typická vertikálna inštalácia

vertikalna_instalacia

Sklo inštalované vertikálne zobrazené v sekčných pohľadoch

instalacia2

 

 

Sklenené okno inštalované do systému Profilit / Rezy
Profilit detail okno

Profilit rez okno

Príklad uloženia profilitového zasklenia na rohu
Platí pre sériu 60 a 83

Profilit ROH

 

Profilit séria 60 alt. 83
Jednoduché zasklenie

Profilit - jednoduche zasklenie detail

 

Minimálny rádius

Minimalny radius